Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Ochrona danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej

Okładka książki

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

W opracowaniu zawarto nie tylko zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.

W 7. wydaniu dodano nowe przykłady umów:

• pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania),

• o prowizję.

Książka jest przeznaczona w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków mających do czynienia z obrotem gospodarczym, którzy będą mogli ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.

Aleksandra Cempura – doktor nauk prawnych; adwokat wykonujący zawód w Krakowskiej Izbie Adwokackiej od 2010 r.; absolwentka Wydziału Administracji Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie we Francji; od 2016 r. sędzia Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej w Krakowie; mediator przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej; autorka publikacji dla prawników praktyków oraz dla aplikantów.

Anna Kasolik – adwokat; wspólnik w kancelarii KPLA Kasolik, Pawlus­Łapa adwokacka spółka partnerska; ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki prowadzone przez UJ oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; od 2016 r. sędzia Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej w Krakowie; mediator wpisany na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; autorka publikacji dla prawników praktyków oraz dla aplikantów.